Hối tiếc…dòng sông xưa

Posted: November 18, 2011 in Hồi ức
Advertisements
Comments
  1. quyenngo1956 says:

    Hihihi , đối với THUẬN cùa DK 74 thì chắc là phải nói : ” Hối tiếc… NHỮNG giòng sông xưa ” ( just kidding ) . Dỉ vãng đã thuộc về… quá khứ ( dĩ nhiên, đúng là nói chuyện… huề vốn ). mà trong quá khứ thì có biết bao nhiêu là kỷ niệm vui, buồn và ” KỶ NIỆM THÌ BAO GIỜ CŨNG ĐẸP ” phải không các bạn.
    Q.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s