Chuyện một dòng sông – Ngỡ ngàng

Posted: October 27, 2011 in Hồi ức

(Nguồn: quyenngo1956)

Thoạt đầu chỉ nhận ra được Quyền, Việt, Thanh Hương, thẻ sinh viên của Quyền và Bích Thuỷ.

Thoạt sau cũng chỉ có thế.

Như lạc mất nhau cả một kiếp. Sao vậy?

Có khác gì ta rầu rầu sương cỏ    hồn mưng mưng mây mù    mắt bơ phờ cõi nhớ    về tự một dòng sông   DTL

 

Như thế chắc các bạn bên đó ở gần nhau?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s